Náramek Devi ozdobený zirkonem a písmenem na přání

Kód: 16695/STR 16695/STR49 16695/STR97 16695/STR145 16695/STR17 16695/STR65 16695/STR113 16695/STR161 16695/STR33 16695/STR81 16695/STR129 16695/STR177 16695/STR2 16695/STR50 16695/STR98 16695/STR146 16695/STR18 16695/STR66 16695/STR114 16695/STR162 16695/STR34 16695/STR82 16695/STR130 16695/STR178 16695/STR3 16695/STR51 16695/STR99 16695/STR147 16695/STR19 16695/STR67 16695/STR115 16695/STR163 16695/STR35 16695/STR83 16695/STR131 16695/STR179 16695/STR4 16695/STR52 16695/STR100 16695/STR148 16695/STR20 16695/STR68 16695/STR116 16695/STR164 16695/STR36 16695/STR84 16695/STR132 16695/STR180 16695/STR5 16695/STR53 16695/STR101 16695/STR149 16695/STR21 16695/STR69 16695/STR117 16695/STR165 16695/STR37 16695/STR85 16695/STR133 16695/STR181 16695/STR6 16695/STR54 16695/STR102 16695/STR150 16695/STR22 16695/STR70 16695/STR118 16695/STR166 16695/STR38 16695/STR86 16695/STR134 16695/STR182 16695/STR7 16695/STR55 16695/STR103 16695/STR151 16695/STR23 16695/STR71 16695/STR119 16695/STR167 16695/STR39 16695/STR87 16695/STR135 16695/STR183 16695/STR8 16695/STR56 16695/STR104 16695/STR152 16695/STR24 16695/STR72 16695/STR120 16695/STR168 16695/STR40 16695/STR88 16695/STR136 16695/STR184 16695/STR9 16695/STR57 16695/STR105 16695/STR153 16695/STR25 16695/STR73 16695/STR121 16695/STR169 16695/STR41 16695/STR89 16695/STR137 16695/STR185 16695/STR10 16695/STR58 16695/STR106 16695/STR154 16695/STR26 16695/STR74 16695/STR122 16695/STR170 16695/STR42 16695/STR90 16695/STR138 16695/STR186 16695/STR11 16695/STR59 16695/STR107 16695/STR155 16695/STR27 16695/STR75 16695/STR123 16695/STR171 16695/STR43 16695/STR91 16695/STR139 16695/STR187 16695/STR12 16695/STR60 16695/STR108 16695/STR156 16695/STR28 16695/STR76 16695/STR124 16695/STR172 16695/STR44 16695/STR92 16695/STR140 16695/STR188 16695/STR13 16695/STR61 16695/STR109 16695/STR157 16695/STR29 16695/STR77 16695/STR125 16695/STR173 16695/STR45 16695/STR93 16695/STR141 16695/STR189 16695/STR14 16695/STR62 16695/STR110 16695/STR158 16695/STR30 16695/STR78 16695/STR126 16695/STR174 16695/STR46 16695/STR94 16695/STR142 16695/STR190 16695/STR15 16695/STR63 16695/STR111 16695/STR159 16695/STR31 16695/STR79 16695/STR127 16695/STR175 16695/STR47 16695/STR95 16695/STR143 16695/STR191 16695/STR16 16695/STR64 16695/STR112 16695/STR160 16695/STR32 16695/STR80 16695/STR128 16695/STR176 16695/STR48 16695/STR96 16695/STR144 16695/STR192 Zvolte variantu
1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč 1 599 Kč 1 899 Kč 2 199 Kč 2 499 Kč od 1 599 Kč
Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Výroba na míru* Zvolte variantu
Materiál
Počet písmen
Barva saténové stužky
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Nejde se nezamilovat! Tento náramek vhodný pro muže i ženy nás doslova uchvátil pro jeho jednoduchost a nadčasovou eleganci. Vynikne na každém zápěstí a okamžitě se stane vaším oblíbencem pro každodenní nošení. Díky minimalistickému provedení a preciznímu zpracování neujde pozornosti nikoho v okolí. Garancí kvality je použití stříbra ryzosti 925/1000 v požadované povrchové úpravě. Písmena i barva hedvábné stužky je zcela na Vaší fantazii. Stačí si jen vybrat a Sparkly Vám splní každé přání.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Požadovaná písmenka popř. upřesnění k objednávce prosím napište jako Poznámku pro prodejce (Objednávka krok 3.Informace - pod fakturační adresou). Pokud máte jiného favorita neváhejte nám zaslat svoji představu na e-mail info@e-naramky.eu

Počet písmen:
 dle zvolené varianty
 
Decentní stříbrný náramek, který Vám dodá na jedinečnosti! 
Náramek je doplněný o zvolenou povrchovou úpravu, jako efektivní ochrana stříbra i pro jeho luxusnější vzhled.

Návlekový materiál: hedvábná stužka
Styl náramku: 
symbolický
Určení: 
unisex
Typ zapínání: 
posuvné uzlíky
Značka: 
Sparkly

Velikost písmene:
 8 mm
Materiál: 
Stříbro 925/1000

Balení: dárková krabička s logem Sparkly

Doba dodání: Tento originální šperk je vyroben v České republice a jeho výroba trvá cca 3 - 4 týdny. Pokud máte speciální deadline a šperk byste potřebovali dříve, dejte nám prosím vědět. S expresní výrobou a garancí termínu může být spojený poplatek.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Sledujte nás na Instagramu